Updates Veiligheid Oosterhorn

Met enige regelmaat wordt door de Programmacoördinator Veiligheid Oosterhorn een update verspreid aan de betrokken organisaties. Hieronder vindt u deze updates.

Terugblik donderdag 12 maart, Politiebureau Delfzijl: Kennissessie Ondermijning

Donderdag 12 maart was een van de laatste dagen voor de nationale coronarichtlijnen. Dat was al meteen te merken tijdens de ontvangst van de Kennissessie in het Politiebureau Delfzijl. Begint die normaal gesproken met handen schudden en samen een kop koffie of thee drinken, nu werd er direct een ruime kring gemaakt en begroette men elkaar met een vriendelijke blik of knik. Er waren ook al enkele afmeldingen vanwege ‘corporate richtlijnen’. Hoe dan ook werd het een historische bijeenkomst.

Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) kwam kennis delen over een heel ander ontwrichtend fenomeen in onze samenleving: ondermijning. “Normaal gesproken geven we dit soort presentaties alleen aan publieke partijen, maar tegenwoordig investeren wij meer en meer in publiek-private samenwerking”, aldus de vertegenwoordiger van het RIEC. Kort daarvoor benadrukte Boukje Lenting, teamchef politie van het basisteam Ommelanden Noord, hoe belangrijk zij het vond dat Veiligheid Oosterhorn aandacht besteedt aan het thema ondermijning. “Mooi om te zien dat niet alleen publieke maar ook private partijen zich ermee bezighouden.”

Het belang van wederkerigheid

Ondermijning heeft veel negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en ons financieel-economische stelsel. Het gaat om fraude, oplichting, geweld, chantage en valse concurrentie. Daarnaast kan ondermijning leiden tot imagoschade en een onaantrekkelijk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen. Iedereen is het erover eens dat ondermijning waar mogelijk voorkomen moet worden. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. “Dat doen wij binnen Veiligheid Oosterhorn al heel goed”, aldus programma coördinator Franz Lenselink.

Anders leren kijken

Meestal is ondermijning subtiel verweven met de samenleving. Vaak heb je in eerste instantie niet eens door dat het er is. Alles begint dan ook met bewustwording. “Je moet anders naar dingen leren kijken”, aldus het RIEC. Vanuit de zaal klonk de vraag of dit geen symptoombestrijding is. “Aan de ene kant wel, want je loopt achter de feiten aan, maar aan de andere kant ook niet”, aldus het RIEC. “Doordat we mensen aan de voorkant informeren, zijn ze alerter op mogelijke signalen. Hierdoor komt ondermijning minder snel voor.” De volgende vraag is natuurlijk wat je aan preventie kunt doen. De deelnemers zijn het erover eens dat dit erg interessant is en er wordt meteen overlegd hoe we daar bij Veiligheid Oosterhorn een volgende keer dieper op in kunnen gaan.

App ‘Ondermijning’

“De nieuw ontwikkelde app ‘Ondermijning’ is gratis te downloaden”, aldus het RIEC. “Je vindt er meer informatie over de thema’s, kunt nieuwsberichten lezen en deelnemen aan een quiz over ondermijning.” De app bevat bovendien een kennisbank met informatie over verschillende ondermijningsthema’s en weblinks naar rapporten, nieuwsbrieven, websites, podcasts en nog veel meer. Lees meer over de app Ondermijning

Verdachte situatie

Stel, je ziet een verdachte situatie en je wilt die melden, waar doe je dat dan? Volgens het RIEC kan dit bij de lokale politie of via Meld Misdaad Anoniem. Dit meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. Je kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving.

Vragen?

Zeker gezien de bijzondere omstandigheden was het een goedbezochte en zeer gewaardeerde kennissessie met veel ruimte voor vragen en discussie. Heeft u nog vragen over het veiligheidsprogramma? Mocht uw bedrijf of organisatie zich willen aansluiten bij het programma, mocht u zelf wel eens iets willen presenteren, of kennisdelen op het gebied van veiligheid, neem dan contact op via: info@veiligheidoosterhorn.nl

Terugblik: kennissessie Waterstof & Veiligheid

“Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid rondom waterstof?” Deze vraag kwam naar voren in een eerdere kennissessie. Een hele goede vraag, want waterstof is een belangrijke energiedrager die steeds vaker gebruikt wordt. Zo ook bij ons aan de Oosterhorn. Belangrijk dus om te weten wat de veiligheidsaspecten rondom deze vluchtige stof zijn. Gelukkig wilde Carl Holthausen van Holthausen Clean Technology ons daar met alle plezier over vertellen. 

Holthausen vertelde uitgebreid over zijn werk en nam ons mee het veld in, oftewel de werkplaats. Hierdoor konden we ons een goed beeld vormen bij zijn verhaal. Tijdens de presentatie werden veel vragen gesteld. Al met al hadden we dus een mooie interactieve ochtend.

TERUGBLIK: Kennissessie Contractors Safety

“Veiligheid is mensenwerk”, daarmee trapte Fester Oosterhuis (manager HSE, Nouryon Delfzijl) de Kennissessie ‘Contractor Safety’ op 2 oktober af. De aanwezigen kregen tijdens de bijeenkomst antwoord op de vraag ‘Hoe worden risico’s geminimaliseerd bij werkzaamheden in een chemische plant?’ Sprekers Adriaan van Hoek (Nouryon), Pieter Bakker (Nouryon), Jan Boertien (Altrad Hertel), Hedzer Rozeboom (Teijin Aramid) en Edwoud Eiten (Brand Energy) lichtten toe hoe zij vanuit hun rol kijken naar veiligheid. Omdat we op het Chemie Park veel samenwerken met contractors, lag de focus van de Kennissessie op ‘contractors safety’.

Lessons learned & de stip op de horizon

Het programma Veiligheid Oosterhorn heeft de afgelopen jaren best veel bereikt, zo blijkt als je alles op een rijtje zet. Tegelijkertijd blijft er nog genoeg te verbeteren, te realiseren en bij te dragen aan de nationale veiligheidsambities. Tijdens het mini-symposium gingen we hier op in. “Samenwerking loont”, benadrukte Franz Lenselink, programmacoördinator van Veiligheid Oosterhorn. Er is sprake van verbeterde samenwerking op het veiligheidsthema, qua opleiden, trainen en oefenen, vergroting van het netwerk mede dankzij de Kennissessies, een positief leereffect dankzij multidisciplinair evalueren en samenwerking aan een gezamenlijke brandweer (PPS).

Mini-symposium Veiligheid Oosterhorn

Op donderdagochtend 6 juni organiseert programma Veiligheid Oosterhorn een mini-symposium in het MuzeeAquarium in Delfzijl (inclusief netwerklunch). Het veiligheidsprogramma bestaat bijna vijf jaar en daarom blikken we graag samen met betrokkenen en geinteresseerden terug en vooruit. Wat is onze gezamenlijke ambitie qua veiligheid? Welke stappen hebben we al gezet en welke willen we nog zetten? Maakt een hoog veiligheidsbewustzijn een bedrijvenpark aantrekkelijker voor bedrijfsleven, werknemers en investeerders?

SAMENWERKENDE PARTNERS