Auteur Archief

Juli 2016

Recent brachten we u op de hoogte van het gezamenlijk veiligheidsinitiatief van Chemie Park Delfzijl, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Veiligheidsregio Groningen, getiteld ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. Reden voor dit programma is dat veiligheid voor ons een essentieel onderwerp is waarvoor we ons gezamenlijk willen inspannen. We willen niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

Mei 2016

Chemie Park Delfzijl, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Veiligheidsregio Groningen slaan de handen ineen met het programma ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. Daarmee willen we tot uiting brengen dat veiligheid voor ons een essentieel thema is én dat we ons hiervoor gezamenlijk willen inspannen. We willen niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar we willen, daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

SAMENWERKENDE PARTNERS