Auteur Archief

Terugblik donderdag 30 april: online brainstorm ‘Veiligheid in Coronatijd’

Het is iets voor 13:00 uur op donderdag 30 april als de eerste gezichten op het beeldscherm verschijnen. Vanuit allerlei dorpjes in de provincie, de stad Groningen, en zelfs Rotterdam kwamen geïnteresseerden digitaal bijeen voor het eerste online evenement van Veiligheid Oosterhorn: de brainstormsessie ‘Veiligheid in Coronatijd’.

Premier Rutte riep onlangs het bedrijfsleven op om plannen te maken voor de anderhalvemetersamenleving. Om in kaart te brengen welke consequenties die nieuwe situatie heeft voor het thema veiligheid, wisselden we tijdens de brainstormsessie ‘Veiligheid in Coronatijd’ via Microsoft Teams onderling ideeën, ervaringen, vragen, problemen, dilemma’s en best practices uit.

Veiligheid in coronatijd is…

Voor het uitwisselen van ervaringen werd Mentimeter ingezet. Na een voorstelrondje begon de sessie met de frase: ‘Veiligheid in coronatijd is…’. Hierop kwamen diverse antwoorden. Eén deelneemster antwoordde met ‘brede invalshoeken’. Ze lichtte toe: ‘veiligheid is al een breed thema, maar door de coronacrisis komen er nog bredere dilemma’s bij.’ Een andere deelnemer, Kees Kappetijn, antwoordde met ‘beheersbaar’. ‘Veel bedrijven moeten van hun stabiele veiligheidssysteem naar een nieuw normaal. Dit vergt denkwerk, maar is wel beheersbaar’, vertelde hij.

De Corona Continuïteits Cockpit

Kees Kappetijn helpt bedrijven met ingewikkelde veiligheidsdilemma’s de omgang met industriële veiligheidsrisico’s in hun omgeving te verbeteren. Maatregelen in ‘het nieuwe normaal’ kunnen de bedrijfsvoering stevig beïnvloeden, wat een meer structurele druk op het bedrijf legt om de continuïteit te borgen. Speciaal daarvoor ontwikkelden KSS en RHDHV de Corona Continuïteits Cockpit (CoCoCo): een overzichtelijke checklist en handleiding voor inzicht in relevante veiligheidsthema’s. De CoCoCo helpt bij het bedenken van passende beheersmaatregelen en het rapporteren in een crisis- of managementteam of richting een toezichthouder of verzekeraar.
Download de Corona Continuïteits Cockpit

Veiligheidsrisico’s tijdens de crisis

Veel deelnemers gaven aan dat ze tegen een aantal veiligheidsrisico’s aanlopen tijdens de coronacrisis. Zo legt een deelnemer uit dat je iets meer risico’s loopt, doordat je op een andere manier moet werken en mensen daardoor uit hun gebruikelijke werkpatroon raken. Gelukkig dragen veel deelnemers ook meteen ideeën voor werken in de anderhalvemetersamenleving aan. Bij veel bedrijven is al veelvuldig nagedacht over persoonlijke beschermingsmiddelen, het opdelen van teams in verschillende ploegen en langere looptijden voor bepaalde projecten. Ook hebben een aantal bedrijven nagedacht over praktische oplossingen, zoals stickers, hekwerk en eenrichtingsverkeer in bepaalde ruimtes of een ‘desinfectiestraat’ voor de ingang van de kantine.

Drukte en bezetting

In veel sectoren liggen werkzaamheden stil door de coronacrisis. Tijdens de online brainstorm gaven veel deelnemers echter aan het op dit moment net zo druk of zelfs drukker te hebben dan voordat het coronavirus uitbrak. Zo zijn er bij veel bedrijven taken bij gekomen: ‘van het uitwisselen informatie en best practices tot het aansluiten bij stakeholders en bedenken van nieuwe concepten’. Ook blijkt de bezetting op verschillende afdelingen vaak groter te zijn dan normaal, zodat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM kan houden. Een andere deelnemer vertelt dat afdelingen overuren draaien vanwege het coördineren in crisistijd en dat normale dagelijkse taken worden uitgevoerd op een lager tempo. Zo verloopt het contact met aantal bedrijven anders en is de snelheid uit grote projecten verdwenen door de crisis.

Voorzichtig positieve blik op de toekomst

De algemene conclusie van de brainstormsessie bleek voorzichtig positief. Hoe ‘het nieuwe normaal’ er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar iedereen is hard aan het werk om zich hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Hoe we de regels met zijn allen moeten gaan naleven? Zoals een deelneemster mooi verwoordde: ‘blijven praten, erop wijzen, controleren en handhaven. Het is spannend, maar ook mogelijk. We moeten het met zijn allen doen.’

Vragen?

Heeft u nog vragen over het veiligheidsprogramma? Mocht uw bedrijf of organisatie zich willen aansluiten bij het programma, mocht u zelf wel eens iets willen presenteren, of kennisdelen op het gebied van veiligheid, neem dan contact op via: info@veiligheidoosterhorn.nl.

Terugblik donderdag 12 maart, Politiebureau Delfzijl: Kennissessie Ondermijning

Donderdag 12 maart was een van de laatste dagen voor de nationale coronarichtlijnen. Dat was al meteen te merken tijdens de ontvangst van de Kennissessie in het Politiebureau Delfzijl. Begint die normaal gesproken met handen schudden en samen een kop koffie of thee drinken, nu werd er direct een ruime kring gemaakt en begroette men elkaar met een vriendelijke blik of knik. Er waren ook al enkele afmeldingen vanwege ‘corporate richtlijnen’. Hoe dan ook werd het een historische bijeenkomst.

Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) kwam kennis delen over een heel ander ontwrichtend fenomeen in onze samenleving: ondermijning. “Normaal gesproken geven we dit soort presentaties alleen aan publieke partijen, maar tegenwoordig investeren wij meer en meer in publiek-private samenwerking”, aldus de vertegenwoordiger van het RIEC. Kort daarvoor benadrukte Boukje Lenting, teamchef politie van het basisteam Ommelanden Noord, hoe belangrijk zij het vond dat Veiligheid Oosterhorn aandacht besteedt aan het thema ondermijning. “Mooi om te zien dat niet alleen publieke maar ook private partijen zich ermee bezighouden.”

Het belang van wederkerigheid

Ondermijning heeft veel negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en ons financieel-economische stelsel. Het gaat om fraude, oplichting, geweld, chantage en valse concurrentie. Daarnaast kan ondermijning leiden tot imagoschade en een onaantrekkelijk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen. Iedereen is het erover eens dat ondermijning waar mogelijk voorkomen moet worden. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. “Dat doen wij binnen Veiligheid Oosterhorn al heel goed”, aldus programma coördinator Franz Lenselink.

Anders leren kijken

Meestal is ondermijning subtiel verweven met de samenleving. Vaak heb je in eerste instantie niet eens door dat het er is. Alles begint dan ook met bewustwording. “Je moet anders naar dingen leren kijken”, aldus het RIEC. Vanuit de zaal klonk de vraag of dit geen symptoombestrijding is. “Aan de ene kant wel, want je loopt achter de feiten aan, maar aan de andere kant ook niet”, aldus het RIEC. “Doordat we mensen aan de voorkant informeren, zijn ze alerter op mogelijke signalen. Hierdoor komt ondermijning minder snel voor.” De volgende vraag is natuurlijk wat je aan preventie kunt doen. De deelnemers zijn het erover eens dat dit erg interessant is en er wordt meteen overlegd hoe we daar bij Veiligheid Oosterhorn een volgende keer dieper op in kunnen gaan.

App ‘Ondermijning’

“De nieuw ontwikkelde app ‘Ondermijning’ is gratis te downloaden”, aldus het RIEC. “Je vindt er meer informatie over de thema’s, kunt nieuwsberichten lezen en deelnemen aan een quiz over ondermijning.” De app bevat bovendien een kennisbank met informatie over verschillende ondermijningsthema’s en weblinks naar rapporten, nieuwsbrieven, websites, podcasts en nog veel meer. Lees meer over de app Ondermijning

Verdachte situatie

Stel, je ziet een verdachte situatie en je wilt die melden, waar doe je dat dan? Volgens het RIEC kan dit bij de lokale politie of via Meld Misdaad Anoniem. Dit meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. Je kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving.

Vragen?

Zeker gezien de bijzondere omstandigheden was het een goedbezochte en zeer gewaardeerde kennissessie met veel ruimte voor vragen en discussie. Heeft u nog vragen over het veiligheidsprogramma? Mocht uw bedrijf of organisatie zich willen aansluiten bij het programma, mocht u zelf wel eens iets willen presenteren, of kennisdelen op het gebied van veiligheid, neem dan contact op via: info@veiligheidoosterhorn.nl

“Hackers hacken nu eenmaal alles wat ze tegenkomen”

“Zodra je een apparaat op het internet aansluit, duurt het gemiddeld slechts drie minuten totdat de eerste bezoeker virtueel aan de poort komt snuffelen”, vertelde Erik Rutkens, directeur en oprichter van Qbit (een bedrijf dat gericht is op het testen en beveiligen van digitale infrastructuur, apparaten, apps en dergelijke). Daar schrokken de deelnemers aan de Kennissessie Cybersecurity 2.0 van. Erik Rutkens, Klaas Holtman (stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland) en Edwin van Andel (ethical hacker en directeur Zerocopter) namen de aanwezigen mee in de wereld van goede en foute hackers. Hoe geraffineerd ze te werk gaan, hoe onverwacht ze toeslaan en hoe vernietigend de gevolgen kunnen zijn, daar ging het over. 

Update maart 2019

Het is weer tijd voor een Update rondom Veiligheid Oosterhorn. Lees hier het laatste nieuws over multidisciplinair evalueren en nog veel meer.

Multidisciplinair evalueren

In het kader van ‘leren van elkaar’ is een model opgesteld om multidisciplinair te evalueren. Het model biedt structuur voor het gezamenlijk bespreken van incidenten, de voorwaarden die hiervoor nodig zijn, wie de eigenaar van de evaluatie is en wie het proces beheert. Om het model in de praktijk te toetsen, neemt Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) binnenkort het initiatief voor een inhoudelijke sessie, naar aanleiding van een concreet incident.

SAMENWERKENDE PARTNERS