Updates Veiligheid Oosterhorn

Met enige regelmaat wordt door de Programmacoördinator Veiligheid Oosterhorn een update verspreid aan de betrokken organisaties. Hieronder vindt u deze updates.

Oktober 2017

Het is een tijdje stil geweest rondom ons gezamenlijk initiatief ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. In de tussentijd hebben we onder andere externe versterking gezocht en gevonden in de begeleiding en uitvoering van deelprojecten.Ons uitgangspunt wijzigt niet: veiligheid is voor ons een essentieel onderwerp, waarvoor we ons gezamenlijk willen inspannen. Niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

Juli 2016

Recent brachten we u op de hoogte van het gezamenlijk veiligheidsinitiatief van Chemie Park Delfzijl, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Veiligheidsregio Groningen, getiteld ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. Reden voor dit programma is dat veiligheid voor ons een essentieel onderwerp is waarvoor we ons gezamenlijk willen inspannen. We willen niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

Mei 2016

Chemie Park Delfzijl, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Veiligheidsregio Groningen slaan de handen ineen met het programma ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. Daarmee willen we tot uiting brengen dat veiligheid voor ons een essentieel thema is én dat we ons hiervoor gezamenlijk willen inspannen. We willen niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar we willen, daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

SAMENWERKENDE PARTNERS