December 2017

Tijd voor een update over ons programma: ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’.

 • We hebben de eerste kennissessie ‘Samen werken, samen veilig’ gepland. Hoe gaan we dat ‘samen werken, samen veilig’ invullen in de praktijk, wat komt daar bij kijken en wat wordt er dan van ons verwacht?
  De sessie wordt gehouden op 22 februari 2018 en vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis in Delfzijl. De officiële uitnodiging volgt binnenkort per mail.
 • De volgende bijeenkomsten zijn ook gepland:
  • Mei 2018: risicogericht werken;
  • Oktober 2018: cybercrime en terrorisme;
  • Januari 2019: incidentmanagement.
 • De Veiligheidsregio Groningen, Falck Fire Services (de bedrijfsbrandweer op het Chemie Park) en het bedrijf JPB hebben een grote calamiteitenoefening gehouden op het Chemie Park, waarbij de onderlinge samenwerking en communicatie werd getoetst;
 • We hebben deelgenomen aan een onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat naar industriële clusters, hun onderlinge verbondenheid en veiligheid. Er werd onder andere gevraagd naar het uitvoeren van gezamenlijke risico-analyses, mogelijke gedeelde faciliteiten, het collectief organiseren van de toegang tot en met de communicatie over veiligheidsprestaties. Terugkoppeling hierover verwachten we in 2018.
 • Naar aanleiding van de brand in een grootschalige opslag van restmaterialen op een industrieterrein in Stadskanaal, in november, inventariseert de Veiligheidsregio Groningen opslagen van brandbare materialen in de regio Groningen;
 • Vertegenwoordigers van Chemie Park, gemeente Delfzijl, Falck, Groningen Seaports en Veiligheidsregio Groningen hernieuwen binnenkort de gesprekken over bredere brandweerzorg aan de Oosterhorn. Partijen willen deze discussie graag nieuw leven inblazen.
 • Er komt een zogenaamde incidentenapp via Groningen Seaports, waarbij meldingen kunnen worden gedaan van incidenten bij een bedrijf. Alle bedrijven op de Oosterhorn worden op deze manier optimaal geïnformeerd;
 • In het kader van de Gedragscode Verlading Wal/Schip, in ontwikkeling om verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker te hebben, ligt momenteel een vraag bij de Omgevingsdienst Groningen. Zij buigen zich over hun rol en verantwoordelijkheid bij het bunkeren van schepen met brandstoffen in het algemeen en LNG (Liquid Natural Gas) in het bijzonder. Dat laatste aspect speelt onder andere met het oog op de bunkering met LNG van het nieuwe cruiseschip Aïda in de Eemshaven in het najaar van 2018.
 • SBE, de Veiligheidsregio Groningen en de Omgevingsdienst Groningen nemen deel aan Safety Deal, ‘VGM in de keten’, een door de Noordelijke Productie Alliantie (NPAL) ontwikkeld project. We spelen hiermee in op de mogelijkheid om bovenwettelijke initiatieven te ontwikkelen om de VGM prestatie in Nederland sneller op een hoger niveau te krijgen. Het project wordt onder andere ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de belangenorganisatie voor de chemische industrie (VNCI) en Veiligheid Voorop. Het initiatief richt zich op BRZO-bedrijven die nog niet zijn aangesloten bij een van de Regionale Veiligheidsnetwerken, en op contractors, toeleveranciers en opdrachtgevers;
 • In oktober zijn bij tien bedrijven in de provincie Groningen diverse onaangekondigde WABO-inspecties uitgevoerd. De bedrijven variëren van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Er is gecontroleerd op de opslag van gevaarlijke stoffen, op aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en op geluidshinder. Het algemene beeld was dat de bedrijven hun zaakjes goed op orde hebben.
  De inspecties worden gebruikt als één van de maatregelen om de veiligheid van de bedrijven en de omgeving hiervan te waarborgen.

 Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om u prettige feestdagen en een veilig 2018 toe te wensen. Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort in het kader van dit programma.

SAMENWERKENDE PARTNERS