April 2018

Update  over ons programma: ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’.

 • Onze eerste kennissessie ‘Samen werken, samen veilig’ ging helaas niet door. Veel mensen waren ook uitgenodigd voor de opening van het Waterstoftankstation naast het Chemie Park Delfzijl.
 • De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:
  • Woensdag 11 april van 10.00 – 12.00 uur
   kennissessie: ‘Samen werken en samen veilig’
   locatie: Raadszaal, Gemeentehuis Delfzijl (uitnodiging is reeds in uw bezit)
  • Dinsdag 19 juni van 10.00 – 13.00 uur
   kennissessie: ‘Cybercrime & -security’
   locatie: Raadszaal, Gemeentehuis Delfzijl;
  • Donderdag 20 september van 10.00 – 14.00 uur
   Kennissessie: ‘Ruimte voor risicogericht werken’
   locatie: Groningen Seaports Delfzijl
  • Donderdag 22 november van 10.00 – 14.00 uur
   Kennissessie: ‘Ervaringen in incidentmanagement’
   locatie: Groningen Seaports Delfzijl
 • Vanuit het Rijksprogramma Duurzame Veiligheid 2030, ‘Ruimte voor (petro)chemische clusters’, een programma waarbij wordt gekeken naar industriële clusters, hun onderlinge verbondenheid en veiligheid, heeft een delegatie van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat op 14 maart jl. een bezoek aan de Oosterhorn gebracht om verder kennis te nemen van ons veiligheidsprogramma. Tijdens een recente studiedag bleek dat chemieclusters in Nederland zich allemaal in meer of mindere mate met dit onderwerp bezighouden.
 • Belangrijk uitgangspunt bij dit Rijksprogramma Duurzame Veiligheid 2030 is de gedachte dat meer, nieuwe of aangescherpte regelgeving niet automatisch zal leiden tot meer veiligheid. De aanbeveling is juist om op clusterniveau te kijken naar veiligheid en om vervolgens in gezamenlijkheid vast te stellen hoe er preventief aan veiligheid kan worden gewerkt. Het Rijksprogramma had hiervoor een lijst met meer dan twintig aandachtspunten, zoals het uitvoeren van gezamenlijke risico-analyses, de aanwezigheid van gedeeld monitoringsnetwerk voor lucht en geluid, gedeelde toegangscontrole, kennisontwikkeling en –deling rondom veiligheid, gezamenlijke communicatie met de omgeving tot en met multidisciplinaire oefeningen op het gebied van crisisbeheersing. We kunnen verheugd vaststellen dat ons programma naadloos aansluit op dit landelijke programma. Het is een stimulans om de ingezette lijn van ons programma voort te zetten.
 • In het kader van ‘leren van elkaar’ wordt een vast model opgesteld voor het multidisciplinair evalueren. Hoe brengen we structuur in het gezamenlijk bespreken van incidenten, welke afspraken zijn hiervoor nodig en wie wordt eigenaar en gaat dit proces straks beheren. Intentie is om er een ‘levend’ systeem van te maken.
 • Vooruitlopend hierop is er afgelopen maand een gezamenlijke evaluatie geweest van een incident, medio december, op het Chemie Park. De ernst van dat incident was weliswaar beperkt, maar doordat Security bij incidenten standaard de toegang tot het Chemie Park sluit, ontstonden lange files rond de Oosterhorn. Dit leidde tot ongewenste situaties op gebied van (verkeers)veiligheid. Er is een aantal acties vastgesteld, onder andere de noodzaak te komen tot regulering van het verkeer in geval van incidenten. Bij de evaluatie waren onder andere vertegenwoordigers van het Chemie Park Delfzijl, de gemeente Delfzijl, Teijin Aramid en de Veiligheidsregio Groningen betrokken.
 • De gesprekken over bredere brandweerzorg aan de Oosterhorn zijn hervat. Falck, Veiligheidsregio Groningen, gemeente Delfzijl en Chemie Park zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om de hulpverlening en de brandweerzorg op de Oosterhorn te versterken, zowel op korte als ook op langere termijn.
 • Het concept ‘Gedragscode Verlading Wal/Schip’ ligt inmiddels bij de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen, Waterschap Hunze & Aa’s en Rijkswaterstaat. Het concept is eerder verbeterd naar aanleiding van op basis van gesprekken met de Haven van Rotterdam.
 • Er komt een zogenaamde incidentenapp via Groningen Seaports. Er wordt inmiddels proefgedraaid en ondertussen wordt ook al gewerkt aan het ‘vullen’ van de app met de nodige namen en mobiele nummers van contactpersonen in de bedrijven. Naar verwachting is de app in het tweede kwartaal operationeel.

Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort in het kader van dit programma.

SAMENWERKENDE PARTNERS