Juli 2016

Recent brachten we u op de hoogte van het gezamenlijk veiligheidsinitiatief van Chemie Park Delfzijl, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Veiligheidsregio Groningen, getiteld ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. Reden voor dit programma is dat veiligheid voor ons een essentieel onderwerp is waarvoor we ons gezamenlijk willen inspannen. We willen niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

Bij deze brief treft u onze flyer aan, waarin we de hoofdlijnen van het programma schetsen en waarin de verantwoordelijke mensen van de deelnemende organisaties het belang en de noodzaak van het programma uiteen zetten.

Verder hierbij een korte schets van de activiteiten en voortgang van het programma.

  • Onze website is inmiddels in de lucht: veiligheidoosterhorn.nl
  • In het kader van Incidentcommunicatie vond een eerste kennissessie plaats, waarbij enkele tientallen aanwezigen van gedachten wisselden over crisiscommunicatie. Dat gebeurde aan de hand van presentaties, cases en stellingen. Een redacteur van L1, de regionale omroep van Limburg, gaf aan de hand van een praktijkcase inzage in de samenwerking tussen media, bedrijven, Veiligheidsregio en overheden ten tijde van een crisis.
  • De voorbereidingen voor de Verkenning Veiligheidsservices zijn in gang gezet. Mevrouw Kim Boersma, studente Integrale Veiligheid, zal in augustus de kenmerken en haalbaarheid van zo’n mogelijke Oosterhorn-brede Veiligheidsservice onderzoeken. U wordt hiervoor mogelijk nog benaderd.
  • De vernieuwde werkgroep Veiligheid van SBE treft voorbereidingen voor enkele sessies met de (werkgroep)leden.

Kortom, we hebben een start gemaakt. Vanuit het programma doen we een beroep op uw inbreng, kennis, expertise en betrokkenheid. Want veiligheid is iets van ons allen en we hebben op dit gebied een eigen verantwoordelijkheid die we op passende wijze willen invullen. Ik hoop u in het kader van dit programma nog eens te ontmoeten.

SAMENWERKENDE PARTNERS