Mei 2016

Chemie Park Delfzijl, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Veiligheidsregio Groningen slaan de handen ineen met het programma ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. Daarmee willen we tot uiting brengen dat veiligheid voor ons een essentieel thema is én dat we ons hiervoor gezamenlijk willen inspannen. We willen niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar we willen, daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

Want hoe vaak overleggen we daadwerkelijk vooraf met elkaar over veiligheid? Informeren we elkaar voldoende? Leren we van incidenten of bijzondere voorvallen? Wij zijn van mening dat we méér kunnen doen om die veiligheid te verbeteren. Vandaar dat we dit programma hebben opgesteld als eerste aanzet voor een betere samenwerking op gebied van veiligheid.

Ons programma kent een aantal onderwerpen, waarmee we op korte termijn concreet aan de slag gaan.

  • Opleiden, Trainen en Oefenen

Intensiever samenwerken om effectiever en efficiënter op te kunnen treden.

  • Multidisciplinair Evalueren

Delen van kennis, gezamenlijke analyses maken, samen aanbevelingen doen en stappen vooruit maken.

  • Verkenning Veiligheidsservices

Het onderzoeken van de kenmerken en haalbaarheid van een Oosterhorn-brede Veiligheidsservice.

  • Integrale Brandweerzorg

Het werken aan een gezamenlijke brandweerzorg op de Oosterhorn.

  • Incidentcommunicatie

Het verbeteren van de uniformiteit én de kwaliteit van incidentcommunicatie op de Oosterhorn.

We gaan daarbij een beroep op uw inbreng, kennis, expertise en betrokkenheid doen. Omdat veiligheid iets van ons allen is en we hierin ook onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Binnenkort ontvangt u nadere informatie.

SAMENWERKENDE PARTNERS