Oktober 2017

Het is een tijdje stil geweest rondom ons gezamenlijk initiatief ‘Veiligheid Oosterhorn, samen werken, samen veilig’. In de tussentijd hebben we onder andere externe versterking gezocht en gevonden in de begeleiding en uitvoering van deelprojecten.Ons uitgangspunt wijzigt niet: veiligheid is voor ons een essentieel onderwerp, waarvoor we ons gezamenlijk willen inspannen. Niet alleen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar daar waar mogelijk, gezamenlijk een stap verder gaan.

Waar staan we:

  • De eerder gehouden Verkenning Veiligheidsservices heeft geen vervolg gekregen. De uitkomsten boden onvoldoende aanknopingspunten voor een vervolg. De samenvatting staat op onze website: veiligheidoosterhorn.nl;
  • In het kader van ‘opleiden, trainen en oefenen’ komen we binnenkort met concrete stappen inzake het verbeteren van preparatie, verdere professionalisering en kennismaking;
  • In het kader van crisiscommunicatie hebben we een sessie over cybercrime voorbereid. De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen;
  • De Veiligheidsregio heeft een Elektronische Leeromgeving ontwikkeld die digitale ondersteuning biedt met informatie over ligging, aanrijdroutes, chemische stoffen en bedrijfsnoodplannen. Dit is een belangrijke stap op weg naar betere voorbereiding op het bestrijden van incidenten bij bedrijven. Deze leeromgeving kan tussentijds voortdurend worden geactualiseerd;
  • Een externe projectleider, Michiel de Vries van Safety NL, pakt ‘leren over veiligheid’ en ‘incidentmanagement’ op. Er zijn reeds diverse voorbereidende gesprekken gevoerd;
  • Twee incidenten op het Chemie Park met effecten buiten het hek zijn gezamenlijk geëvalueerd met vertegenwoordigers van de bedrijven, SBE, overheden, Groningen Seaports en de Veiligheidsregio. Actiepunten worden opgepakt;
  • Er is een Gedragscode Verlading Wal/Schip in ontwikkeling om bij incidenten verantwoordelijkheden duidelijker te hebben;

Vanuit het programma doen we een beroep op uw inbreng, kennis, expertise en betrokkenheid. We hebben op dit gebied allemaal onze verantwoordelijkheid die we op passende wijze willen invullen.

Ik hoop u in het kader van dit programma binnenkort te ontmoeten.

SAMENWERKENDE PARTNERS