Update maart 2019

Het is weer tijd voor een Update rondom Veiligheid Oosterhorn. Lees hier het laatste nieuws over multidisciplinair evalueren en nog veel meer.

Multidisciplinair evalueren

In het kader van ‘leren van elkaar’ is een model opgesteld om multidisciplinair te evalueren. Het model biedt structuur voor het gezamenlijk bespreken van incidenten, de voorwaarden die hiervoor nodig zijn, wie de eigenaar van de evaluatie is en wie het proces beheert. Om het model in de praktijk te toetsen, neemt Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) binnenkort het initiatief voor een inhoudelijke sessie, naar aanleiding van een concreet incident.

Verkeersmaatregelen Oosterhorn

Eind 2018 werd gezamenlijk een incident op het Chemie Park Delfzijl (CPD) geëvalueerd door onder andere vertegenwoordigers van het CPD, de gemeente Delfzijl, Delamine en de Veiligheidsregio Groningen (VRG). Doel van de evaluatie was om er samen van te leren. Uit de sessie kwamen concrete actiepunten en aanbevelingen voort. De belangrijkste aanbeveling is om de verkeerssituatie op de Oosterhorn sneller en beter te regelen bij calamiteiten. Zo sluit het Chemie Park de toegangspoorten bij grotere incidenten, waardoor toegangswegen en parkeerplaatsen geblokkeerd kunnen raken. Bestuurders die niet weten wat er aan de hand is kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Om hulpverleningsvoertuigen ongestoord toegang te kunnen bieden is het dringende advies om de ontruiming van toegangswegen en parkeerplaatsen anders te organiseren, bijvoorbeeld via matrixborden, die snel de juiste informatie en instructies kunnen vermelden en door slagbomen aan de Oosterhorn, die inkomende verkeersstromen bij grote incidenten sneller, beter en veiliger kunnen afsluiten. Er zijn afspraken gemaakt over de opvolging van de acties.

Positieve beoordeling informatie-uitwisselling

Naast de genoemde verkeersaanbeveling, kwamen er vanuit de evaluatiesessie nog meer zaken naar voren. Zo werd de informatie-uitwisseling tussen Falck, de Officier van Dienst van de VRG en de bedrijfsdeskundige (wachtchef) van Delamine positief beoordeeld. Ook was er waardering voor de gedegen check op mogelijke vermiste personen en het goede en snelle contact tussen de voorlichters van de VRG en CPD. Goed om te horen.

SBE Incidentenapp van Start

Op 13 februari is de SBE incidentenapp van start gegaan. SBE heeft in samenwerking met GSP deze applicatie opgezet. De incidentenapp faciliteert bovenwettelijke communicatie rondom incidenten tussen bedrijven. Bedrijven kunnen in de app melden wanneer een incident zich voordoet. Hierdoor zijn buurbedrijven eerder op de hoogte van incidenten. Ook is er eerder duidelijkheid bij welk bedrijf of bij welk bedrijf in de buurt zich iets afspeelt en wat dit betekent voor andere bedrijven. 

Bedrijven op het Chemiepark Delfzijl, EEW Energy from Waste, Evonik, ESD-Sic en de NAM gaan incidenten melden. Bedrijven in en rondom Oosterhorn zijn van harte welkom zich aan te melden als ontvanger van deze notificaties. Na een eerste periode van aftasten zullen SBE en GSP met de betrokken bedrijven kijken wat voor vervolg de app krijgt. 

Brandweerzorg Oosterhorn

De gesprekken over bredere brandweerzorg aan de Oosterhorn komen langzamerhand in een afrondende fase. Falck, Veiligheidsregio Groningen, Groningen Seaports, gemeente Delfzijl, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en CPD zoeken samen naar mogelijkheden om de hulpverlening en de brandweerzorg op de Oosterhorn te versnellen en te versterken, zowel op korte als op langere termijn. Meerdere bedrijven hebben hun belangstelling uitgesproken om deel te nemen en bij te dragen. Ook het Ministerie van I&W heeft aangegeven dit project te willen ondersteunen.

Onderdeel hiervan is de mogelijke aanschaf van een Snel Interventie Voertuig, waarmee de eerste hulpverleners vanaf het CPD al binnen vijf minuten ter plaatse kunnen zijn bij incidenten op de Oosterhorn. Hierdoor kunnen zij meteen een inschatting maken van de situatie, eerste hulp verlenen en alvast wat voorbereidingen treffen voor de collega’s. Informatievoorziening verloopt via SBE en Falck.

Contractor Safety Panel

In maart begint CPD met een eerste bijeenkomst van het Chemieparksitebrede Contractor Safety Panel. Dit wordt een platform voor overleg en samenwerking op gebied van veiligheid. Het is een initiatief van Nouryon en enkele hoofdcontractors, waar ook andere bedrijven zoals Teijin Aramid bij aanhaken. Het Contractor Safety Panel wil samen de veiligheid verbeteren en verschillen tussen bedrijven – bijvoorbeeld bij bepaalde procedures – aanpakken. Die verschillen leiden in de praktijk tot onduidelijkheid en zoals we allemaal weten, verhoudt onduidelijk zich slecht met veiligheid.

Incidenten 2018

In het afgelopen jaar hebben zich 12 incidenten voorgedaan op het CPD (brand, gasalarm), waarbij daadwerkelijk de calamiteitenomroep werd ingeschakeld en/of externe hulpdiensten arriveerden met zwaailichten (brandweer, ambulance). Een jaar eerder waren dat 17 incidenten. Tegelijkertijd waren er zo’n 50 verzoeken om hulpverlening (onwelwordingen, kleine verwondingen, etc.). Mogelijke oorzaken waren het extreem warme weer in 2018 en het enorme aantal extra mensen op de site, veroorzaakt door de talrijke projecten en investeringen.
Meer lezen over deze incidenten? Lees hier verder.  

SAMENWERKENDE PARTNERS