SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID

Veiligheid is voor elke organisatie individueel van groot belang. Door de krachten te bundelen, wordt de samenwerking op het industrieterrein inzake veiligheid versterkt en het veiligheidsniveau op de hele Oosterhorn verbeterd en geborgd.
Lees verder

Doel van het programma

In het veiligheidsprogramma werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid op de Oosterhorn met als doel:

- Het voorkomen, begrenzen en bestrijden van het aantal veiligheidsincidenten
- Het versterken van de onderlinge samenwerking en verbinding

Projecten binnen het veiligheidsprogramma

"Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen.“
Omdat veiligheid belangrijk is, zijn veel bedrijven en overheden hier intensief mee bezig. Door samen te werken kunnen we die veiligheid verbeteren. Daar zit gewoon winst voor alle partijen. Overheden en bedrijven werken samen in het gehele traject van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Maar onze ambities gaan nog een stap verder: we kiezen al in het voortraject voor samenwerking én afstemming. De voordelen zijn niet alleen veiligheidswinst, maar ook een beter imago van het gebied en de gemeente: een veilig en goed vestigingsklimaat. Zowel voor bedrijven als inwoners, omdat we de veiligheid goed hebben georganiseerd.

Gerard Beukema
Gemeente Delfzijl

SAMENWERKENDE PARTNERS