Integrale Brandweerzorg

Zowel bedrijven als overheden hebben al geruime tijd de wens om voor de hele Oosterhorn een brandweerorganisatie te ontwikkelen, gespecialiseerd in ‘industriële brandbestrijding’ en met een zeer korte opkomsttijd (zodat kleine incidenten in de kiem gesmoord kunnen worden). De Brzo-bedrijven op het Chemie Park hebben een aanwijzing  voor een bedrijfsbrandweer, maar de rest van de Oosterhorn is aangewezen op de vrijwillige overheidsbrandweer (eerste uitruk vanuit Farmsum). In Rotterdam en Amsterdam heeft men goede ervaringen met een gezamenlijke, gespecialiseerde brandweer, gevestigd tussen de bedrijven in. Het oprichten van een dergelijk korps op de Oosterhorn gaan we in de vorm van een Publiek-Private Samenwerking (PPS) verkennen. Op 10 juni 2015 is hiervoor de intentieverklaring ondertekend.

 

Ondertekening intentieverklaring Integrale Brandweerzorg

"Een gespreid veiligheidsbedje.“
Ten aanzien van veiligheid streven we naar een leidende rol. Het voldoen aan wet- en regelgeving is voor ons een basis, maar we willen méér doen. En dat mag van ons ook worden verwacht. Ons uitgangspunt is om te leren en beter geoefend te zijn, samen met de Veiligheidsregio Groningen. Zolang je met elkaar in dialoog bent en elkaar vragen blijft stellen, ontstaan er altijd weer nieuwe ideeën voor een veiliger Oosterhorn. Iemand die zich in de regio wil vestigen, zou in een gespreid veiligheidsbedje moeten komen. Waar niet veel vragen meer zijn, maar juist oplossingen en antwoorden.

Johan Visser
Chemie Park Delfzijl

SAMENWERKENDE PARTNERS