Multidisciplinair Evalueren

Overheden en bedrijven blijken slechts zeer beperkt met elkaar in gesprek te zijn over veiligheid. Dat gebeurt eigenlijk alleen in de fase van vergunningverlening en tijdens periodiek toezicht en handhaving. In de praktijk wordt de beperkte gesprekstijd dan ook nog eens voornamelijk besteed aan het volgen en toepassen van bestaande regels. Dat leidt niet per definitie tot een betere ‘veiligheidscultuur’, zo is de ervaring. Het lerend vermogen van beide partijen neemt vooral toe als informatie actief en open wordt uitgewisseld. Dat kan alleen op basis van vertrouwen.

Door kennis te delen en gezamenlijke analyses te maken, kunnen overheden en bedrijven samen conclusies trekken, aanbevelingen doen en stappen vooruit maken. Het project ‘Multidisciplinair evalueren’ wil de basis leggen voor deze nieuwe manier van kennis delen en het verhogen van het lerend vermogen.

 

30 mei 2017

Unieke gezamenlijke evaluatie van incident

Voor het eerst is een incident op het Chemie Park Delfzijl gezamenlijk geëvalueerd door vertegenwoordigers van de bedrijfsbrandweer, de Veiligheidsregio Groningen en het Chemie Park. Dit gebeurde in het kader van het programma Veiligheid Oosterhorn. Doel was om ervaringen met elkaar te bespreken en om hiervan te leren. Een unieke aanpak, want geen van de deelnemers kende voorbeelden in ons land, waarbij een incident door meerdere partijen op eigen initiatief en in gezamenlijkheid is besproken. Tot nu toe werden incidenten altijd binnen de eigen disciplines geëvalueerd.

Alarmering
”De procedure tot alarmering en opschaling naar aanleiding van het incident is conform het bedrijfsnoodplan en op de juiste wijze uitgevoerd”, zo stelde de Emergency Response Manager van het Chemie Park. De bedrijfsbrandweer van Falck en de Meldkamer Noord-Nederland werden gelijktijdig en adequaat gealarmeerd. De Officier van Dienst van de overheidsbrandweer bepaalde op grond van de berichtgeving en de heersende omstandigheden de uitruk van zijn manschappen. De adviseur gevaarlijke stoffen van de Veiligheidsregio Groningen sprak tijdens de evaluatie van een prima discussie en samenwerking.

Vakbekwaamheid
De onderlinge communicatie tijdens het gehele incident werd als adequaat en positief ervaren. Betrokken functionarissen kenden elkaar, beschikten over specialistische én lokale kennis en spraken dezelfde (vak)taal. De gehele inzet straalde rust en vertrouwen uit en met een hoge vakbekwaamheid. Deze constatering betekende een warm pleidooi om vooral door te gaan met gemeenschappelijke oefeningen en trainingen.

Waarschuwingen
De uitruk van de overheidsbrandweer trok de nodige aandacht, waardoor zich veel mensen vlakbij het hek van het Chemie Park bevonden. Zij negeerden waarschuwingen van medewerkers. Verder kon het verkeer gedurende het incident ‘normaal’ gebruik blijven maken van de openbare weg. Het Chemie Park, de gemeente Delfzijl en Groningen Seaports pakken het uit voorzorg kunnen afsluiten van wegen bij een alarmering gezamenlijk.

Veiligheid Oosterhorn
In het meerjarenprogramma ‘Oosterhorn, samen werken, samen veilig’, streven bedrijven, instanties en overheden naar het behoud en de verbetering van het huidige veiligheidsniveau. Het programma is een gezamenlijk initiatief van het Chemie Park Delfzijl, Gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de Veiligheidsregio Groningen.

"Delen van kennis, daar help je elkaar mee“
Als Veiligheidsregio Groningen vinden we het belangrijk om te investeren in de verbetering van de veiligheid van de Oosterhorn. Samen kijken we naar wat we kunnen doen binnen de mogelijkheden van de wet. Dat is pionieren, want het is allemaal nieuw en nog niet eerder op deze manier bedacht.

Op het Chemie Park is al een bedrijfsbrandweer die de zaken binnen de poort verzorgt en wij verzorgen de brandweertaken buiten de poort. Ik hoop dat we over vijf jaar intensief samenwerken, nog meer kennis uitwisselen, samen oefenen en misschien wel gezamenlijk een kazerne bemensen.

Roelf Knoop
Veiligheidsregio Groningen

SAMENWERKENDE PARTNERS