Opleiden, Trainen en Oefenen

Zowel bedrijven als overheden op de Oosterhorn zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke voorbereiding op incidenten verbeterd kan worden. In het project ‘Opleiden, Trainen en Oefenen’ gaan we daarom de samenwerking tussen bedrijven en overheden juist in de ‘koude fase’ intensiveren, zodat we in de ‘warme fase’ effectiever en efficiënter zijn.

Naast het ontplooien van nieuwe initiatieven haken wij in op de reeds bestaande activiteiten en brengen deze vanuit een gebiedsgerichte benadering met elkaar in verbinding.

 

"Een nieuwe manier van elkaar helpen“
De meerwaarde van dit project is dat er bij de verschillende partners veel kennis in huis is, ook bij de Provincie. Door dat samen te brengen, vergemakkelijken we een hoop processen. Wij zien echt een voordeel in de samenwerking tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven en de overheid. Die samenwerking tussen publieke en private sector moet leiden tot een grotere veiligheid. Daarom is het ook zo fijn dat dit breed wordt gedragen door alle partijen.

Nienke Homan
Provincie Groningen

foto: Provincie Groningen

SAMENWERKENDE PARTNERS