Partners en achtergrond

Veiligheidsprogramma voor Chemie- en Industriepark Oosterhorn

Oosterhorn: samen werken, samen veilig
Chemie- en Industriepark Oosterhorn in Delfzijl omvat fabrieken, installaties, (water)wegen, leidingen en andere infrastructuur. Deze activiteiten leveren – direct en indirect – werkgelegenheid aan zo’n 5.000 tot 6.000 mensen. Het gebied heeft voldoende ruimte voor nieuwe industriële en logistieke activiteiten. Achter de schermen wordt hard gewerkt om nieuwe bedrijven aan te trekken.

Voor de bestaande bedrijven, overheden en belangenorganisaties, maar ook voor potentiële investeerders zijn veiligheid en duurzaamheid essentiële thema’s. Partijen spannen zich in om aan de bestaande wet- en regelgeving te voldoen. Bij een aantal partijen is het besef ontstaan om de bestaande werkrelaties en processen iets extra’s mee te geven. Hoe? Door de krachten te bundelen, de samenwerking op het industrieterrein inzake veiligheid te versterken en het veiligheidsniveau te verbeteren en te borgen.

Veiligheidsprogramma
Tijdens een discussiebijeenkomst met twintig betrokken organisaties uit bedrijfsleven, non-profit- en overheidsorganisaties heeft de projectgroep in het voorjaar van 2015 diverse ideeën en wensen ‘opgehaald’. Op basis hiervan heeft de projectgroep het Veiligheidsprogramma samengesteld. Naast de inhoudelijke meerwaarde voor de verbetering van het veiligheidsniveau op de Oosterhorn (“samen veilig”) zijn de projecten ook bedoeld om de onderlinge samenwerking op gang te brengen (“samen werken”).

Partners
Het programma bestaat momenteel uit zes partners, te weten: de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl, Veiligheidsregio Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en het Chemie Park Delfzijl. In een open dialoog spreken de partijen elkaar structureel over specifieke belangen, wensen en problemen, zowel van de bedrijven op het industrieterrein als van de daarbij betrokken overheden. De vraag is niet langer welke risico’s er allemaal zijn, maar vooral welke kansen er liggen om structureel – en samen – stappen vooruit te maken naar een nóg veiliger manier van werken: ‘Oosterhorn: samen werken, samen veilig’.

SAMENWERKENDE PARTNERS