Programmacommunicatie

Communicatie is cruciaal om stakeholders betrokken te krijgen – en te houden – bij de ambities van het Veiligheidsprogramma. Aangezien één van de doelen is om een beweging op gang te brengen van structurele samenwerking op veiligheidsgebied tussen bedrijven en overheden, is communicatie daarbij essentieel. In het project Programmacommunicatie ligt de focus niet zozeer op de inhoud van de zes projecten, maar juist op de laag daarboven: de verbinding tussen de verschillende stakeholders onderling én de diepere programma-ambities (de overall doelstellingen van het programma). Dit project richt zich op alle bij de Oosterhorn betrokken bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en burgers. De doelgroep is dus veel breder dan alleen de zes programmapartners.

 

"… een licence to operate verdienen…“
Er is sprake van hoogwaardige industrie in de achtertuin van omwonenden, terwijl we op steenworp afstand liggen van werelderfgoed de Waddenzee. Dat onderstreept het belang van veiligheid en optimale bescherming. Wanneer we dat kunnen bieden, verdienen we onze licence to operate. Ook voor het vestigingsklimaat en voor de haven is veiligheid van het grootste belang. Het actieprogramma is een begin. Het komt nu aan op ambities, uitvoering en bovenal samenwerking. We hebben voldoende om aan de slag te gaan.

Harm Post
Groningen Seaports

SAMENWERKENDE PARTNERS